Zarządzenie Nr 2432/21 z dnia 14 czerwca 2021r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok stanowiącego załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Płocka.

Dokumenty:
    2432 14 czerwca 2021, godzina 14:55
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 miesięcy temu (poniedziałek, 14 czerwca 2021, godzina 14:54)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kisiel
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kisiel
  • Ilość wyświetleń: 176
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 14 czerwca 2021, godzina 14:55
  • Historia aktualizacji

  • 14 czerwca 2021, godzina 14:55 Aktualizacja dokumentu