Zarządzenie Nr 1598/04 z dnia 18 marca 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd delegacji miasta Płocka oraz sportowców do Fort Wayne oraz Cleveland (Stany Zjednoczone) na 38 Międzynarodowe Igrzyska Szkolne w dniach 26 lipca – 4 sierpnia 2004 roku

Zarządzenie Nr 1598/04
Prezydenta Miasta Płocka
 z dnia 18 marca 2004 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd delegacji miasta Płocka oraz sportowców do Fort Wayne oraz Cleveland (Stany Zjednoczone) na 38 Międzynarodowe Igrzyska Szkolne w dniach 26 lipca – 4 sierpnia 2004 roku


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 8, ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego Zarządzeniem Nr 7/2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20.01.2004 r. - zarządzam co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na wyjazd do Fort Wayne oraz udział w 38 Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych w Cleveland 30-osobowej delegacji miasta Płocka oraz sportowców w następującym składzie:
1.Mirosław Milewski – Prezydent Miasta
2.Piotr Kubera – Zastępca Prezydenta Miasta
3.Dorota Bartuś – Inspektor, Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą
4.Sportowcy i trenerzy według załączonej listy.

§ 2


Cel wyjazdu: wizyta w mieście partnerskim Fort Wayne w dniach 26 – 29 lipca oraz udział w Międzynarodowych  Igrzyskach  Szkolnych  Cleveland 2004 w dniach 29 lipca – 3 sierpnia. 

§ 3


Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, Dział 926, Rozdział 92695, 4300 zadanie nr 4/WOK.II/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych oraz Dział 750, Rozdział 75023, § 4420, § 4300, zadanie nr 01/OPZ/G- Promocja Miasta Płocka oraz Współpraca z Zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).   

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 12:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 629
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji