Zarządzenie Nr 2789/04 z dnia 09 grudnia 2004r.
w sprawie: wyłączenia z funkcjonowania kas Urzędu Miasta Płocka w dniu 31 grudnia 2004 roku

ZARZĄDZENIE  NR 2789/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie: wyłączenia z funkcjonowania kas Urzędu Miasta Płocka w dniu 31 grudnia 2004 roku

Na podstawie § 8 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 r. oraz § 6 Zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Płocka ustalonych Zarządzeniem  Nr 1434/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2004 roku  zarządzam:

§ 1


Wyłączenie z funkcjonowania kas Urzędu Miasta Płocka  w dniu 31 grudnia 2004 roku.
znajdujących się przy ul. Zduńskiej 3 tj.- kasy Oddziału Podatków i Opłat i kasy Oddziału Finansowo-Księgowego  oraz przy ul. Otolińskiej 25 kasy Oddziału Podatków i Opłat.


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 17 grudnia 2004, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 041
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji