Zarządzenie Nr 1199/04 z dnia 8 stycznia 2004r.
w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych oraz cen 1 m2 gruntu działki, na której znajduje się budynek.

Zarządzenie Nr 1199/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 stycznia 2004 r. 


w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych oraz cen 1 m2 gruntu działki, na której znajduje się  budynek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity –Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001 r. ze zmianą : Dz. U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. , Dz. U. Nr 62 z 2002 r. , poz. 558, Dz. U. Nr 113 z 2002 r. , poz. 984 i Dz. U. nr 214 z 2002 r. poz. 1806) oraz uchwały nr 1082/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy:

§ 1


Ustalić ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ceny 1m2
gruntu działki na której znajduje się budynek.

 

§ 2 

 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych

 

§ 3 

    
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 20 stycznia 2004, godzina 10:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 032
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji