Zarządzenie Nr 1210/04 z dnia 13 stycznia 2004r.
w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na I kwartał 2004 roku.

Zarządzenie Nr 1210/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 stycznia 2004 roku


w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na I kwartał 2004 roku.


 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,Dz. U. Nr 153 poz.1271,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 189,  poz.1851) oraz projektu budżetu miasta Płocka na 2004 rok, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzić harmonogram realizacji dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na I kwartał 2004 roku według załącznika nr 1, stanowiącego integralną część zarządzenia.


§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 20 stycznia 2004, godzina 13:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 021
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji