Zarządzenie Nr 1615/04 z dnia 30 marca 2004r.
w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych oraz cen 1 m² gruntu działki, na której znajduje się budynek.

Zarządzenie Nr 1615/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 roku.

w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych oraz cen 1 m² gruntu działki, na której znajduje się budynek.

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianą: Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r., Dz.U. Nr 62 z 2002 r., poz. 558, Dz.U. Nr 113 z 2002 r. poz. 984 i Dz.U. Nr 214 z 2002 r. poz. 1806) oraz uchwały Nr 1082/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy:

§ 1


Ustalić ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ceny 1m² gruntu działki, na której znajduje się budynek,  przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


„Nie zamieszcza się treści załącznika ze względu na ograniczenie dostępu do informacji publicznej, wynikające z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.”

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 31 marca 2004, godzina 16:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 577
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji