Zarządzenie Nr 2845/04 z dnia 16 grudnia 2004r.
w sprawie: wynajęcia mieszkania czynszowego nr 73 w budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Płocku w ramach „Programu 300”.

Zarządzenie Nr 2845/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie: wynajęcia mieszkania  czynszowego nr 73 w budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Płocku w ramach „Programu 300”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. zmiana: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984,  Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 r. , Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. i Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.) i na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001 r. zmiana: Dz. U. Nr 168 poz. 1383, Dz. U. Nr  113 poz. 984 z 2002 r. , Dz. U. 113 poz. 1069 z 2003 r. i Dz. U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.)  oraz § 1 ust. 2 uchwały Nr 917/XLIV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2001 roku w sprawie realizacji programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy Gminy Płock i Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w latach 2002-2004 i § 1 ust. 1 lit. B   Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka  Nr 137/2003 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad zasiedlania lokali mieszkalnych oddawanych do użytku w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1813/2004 z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie dodatkowego naboru wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych, zarządzam

§ 1

Skierować Ewę i Jerzego małż. Słowikowskich do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 73 w budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Płocku, składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 48, 47 m².

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 28 grudnia 2004, godzina 10:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 092
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji