Zarządzenie Nr 2913/04 z dnia 23 grudnia 2004r.
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Płocka do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnika służbowego

Zarządzenie Nr 2913/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 grudnia 2004 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie  upoważnienia Sekretarza Miasta  Płocka do wykonywania  niektórych uprawnień zwierzchnika służbowego

Na  podstawie  § 8 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka  nadanego  Zarządzeniem Nr 7/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r., zmienionego  Zarządzeniem  2152/ 2004  Prezydenta Miasta Płocka  z dnia
23 lipca 2004 r.   zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 1747/04 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Płocka  do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnika służbowego, zmienionym  Zarządzeniem Nr 2151/04 
z dnia 23 lipca 2004 r. oraz Zarządzeniem Nr 2651/04  z dnia 23 listopada
2004 r.  w § 1 w pkt 2 po wyrażeniu  „ o których mowa  ” wpisuje się wyrażenie „w art.18, 18a, i 19 ”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 05 stycznia 2005, godzina 11:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 927
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji