Zarządzenie Nr 1386/08 z dnia 07 stycznia 2008r.
w sprawie: odwołania upoważnień udzielonych Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Miasta
Zarządzenie Nr 1386/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 07 stycznia 2008r.

w sprawie: odwołania upoważnień udzielonych Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Miasta

Na podstawie § 11 ust.1, w związku z § 17 pkt 13 ppkt g Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, z późniejszymi zmianami, zarządza się co następuje:

§ 1
Odwołuję upoważnienia Pani Magdaleny Samoraj - Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta, udzielone Zarządzeniem Nr 953/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2007r.

§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 953/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2007r.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Miasta.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 10 stycznia 2008, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 223
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji