Zarządzenie Nr 1519/04 z dnia 11 marca 2004r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Płocka oraz w Oddziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka.

ZARZĄDZENIE Nr 1519 /04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 marca 2004 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Płocka oraz w Oddziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka.


Na podstawie § 3 pkt 14 i § 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz.U. Nr 96 z 2002 r. poz. 850)
z a r z ą d z a m


§ 1.


1.Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w zakładach pracy na terenie m. Płocka oraz w Oddziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, w terminie do dnia 02. 04. 2004 roku.
2.Jako zakłady pracy rozumie się jednostki organizacyjne z terenu miasta Płocka – dysponentów sprzętu obrony cywilnej, zaopatrywane przez Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka.


§ 2.


Kierownicy zakładów pracy powołają komisje inwentaryzacyjne i przeprowadzą inwentaryzację zgodnie z Wytycznymi stanowiącymi załącznik do Zarządzenia.


§ 3.


Do przeprowadzenia inwentaryzacji w Oddziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka powołuję komisję w składzie :
1.Przewodniczący – Jan Piątkowski.
2.Zastepca Przewodniczącego – Mieczysław Łukowski
3.Członek - Katarzyna Kowalewska


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 17 marca 2004, godzina 12:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 584
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji