Zarządzenie Nr 75/06 z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie:  zaopiniowania planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej na 2006 rok po dokonanych zmianach.
Zarządzenie Nr 75/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie:  zaopiniowania planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej na 2006 rok po dokonanych zmianach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), pkt. 23 „Zasad planowania i rozliczania instytucji kultury z budżetem” przyjętych Zarządzeniem Nr 231/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 roku i zmienionych Zarządzeniem Nr 1437/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 4405/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2006 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 4478/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2006 roku, Zarządzeniem Nr 4568/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006 roku, Zarządzeniem Nr 5355/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr 5535/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2006 roku,
zarządzam co następuje:


§ 1.

Zaopiniować plan działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej na 2006 rok po dokonanych zmianach stanowiący Załącznik Nr 1 niniejszego Zarządzenia.


§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 15 stycznia 2007, godzina 10:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 302
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji