Zarządzenie Nr 2914/04 z dnia 23 grudnia 2004r.
zmieniające Zarządzenie Nr 1677/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Płocka w 2004 roku.

Zarządzenie Nr 2914/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 grudnia 2004 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 1677/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Płocka w 2004 roku.


Na podstawie § 8 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2004r. z dnia 20 stycznia 2004r. w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593; z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz 94 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 1677/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Płocka w 2004 roku dopisuje się  § 1a o treści:
„ § 1a. Pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta Płocka od 15 listopada 2004 roku w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2004 roku przysługuje dzień wolny w dniu  31 grudnia 2004 (piątek).”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 05 stycznia 2005, godzina 11:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 923
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji