Zarządzenie Nr 1481/04 z dnia 03 marca 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zwolnienie z czynszu za najem pomieszczeń piwnicznych o pow. 57,48 m2 , przynależnych do lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Nowy Rynek .

Zarządzenie Nr 1481/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 marca 2004 roku.


w sprawie: wyrażenia zgody na zwolnienie z czynszu za najem pomieszczeń piwnicznych o pow. 57,48 m2 , przynależnych do lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Nowy Rynek .


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.), zarządzam co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na zwolnienie z czynszu za najem pomieszczeń piwnicznych o pow. 57,48 m2 przynależnych do lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Nowy Rynek.

 

§ 2


1. Ustalić okres zwolnienia z dokonywania opłat czynszu za najem pomieszczeń piwnicznych o których mowa w § 1 nie później niż do 31.12.2004 r.
2. W okresie zwolnienia z opłat czynszu najemca nie może korzystać z pomieszczeń, będących przedmiotem zwolnienia z czynszu.

 


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 08 marca 2004, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 630
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji