Interpelacje Radnych Miasta:
Zakres: grudzień 2005
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2005-12-13 / 1608
  Przedmiot, temat interpelacji: Jak przedstawiają się losy funkcjonowania w Urzędzie Miasta biura starającego się o fundusze UE. Kto po likwidacji jednostki budżetowej, jest za to w UM odpowiedzialny.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2005-12-13 / 1607
  Proszę o dokładne wyjaśnienie problemu starań o fundusze UE na budowę dróg dojazdowych (krajowych) do przeprawy mostowej w Płocku - etap II budowa odcinka IV i V.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2005-12-13 / 1606
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat przetargu na montaż instalacji systemu ochrony obwodowej i monitoringu mostu - jakie były oferty, ile firm, jaka cena była oferowana, co zdecydowało o wyborze konsorcjum “Lumena”, do kiedy będą trwały prace, jaki będzie koszt eksploatacji tej instalacji.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2005-12-13 / 1605
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o dokładne informacje na temat rozbudowy LO im. Wł. Jagiełły – kiedy zapadną decyzje i jak wygląda harmonogram prac związanych z rozbudową LO.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2005-12-13 / 1604
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o powołanie zespołu do spraw budowy ścieżek rowerowych (zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Prezydenta Miasta Płocka) oraz zwiększenie środków na budowę ścieżek rowerowych w Płocku w budżecie miasta na rok 2006.
 • Interpelacja: Bożena Musiał / 2005-12-13 / 1603
  Przedmiot, temat interpelacji: dotyczy zagospodarowania górki saneczkowej na osiedlu Podolszyce- Północ.
 • Interpelacja: Bożena Musiał / 2005-12-13 / 1602
  Przedmiot, temat interpelacji: dotyczy inwestycji i remontów planowanych w 2006r. przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku.
 • Interpelacja: Bożena Musiał / 2005-12-13 / 1601
  Przedmiot, temat interpelacji: dotyczy wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
 • Interpelacja: Małgorzata Rybicka / 2005-12-13 / 1600
  Przedmiot, temat interpelacji: w związku z zamknięciem sali gimnastycznej w LO im. St. Małachowskiego z powodu naruszenia konstrukcji budynku proszę o przeprowadzenie odpowiednich ekspertyz i poinformowanie mnie o wynikach badań. Czy zaistniała sytuacja nie jest związana z pracami przy amfiteatrze? Czy prace na skarpie w tym miejscu nie stanowią zagrożenia dla budynku byłego PTTK, który jest na stale wpisany w pejzaż Płocka?
 • Interpelacja: Małgorzata Rybicka / 2005-12-13 / 1599
  Przedmiot, temat interpelacji: proszę o poinformowanie Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pełnomocnika d/s Organizacji Pozarządowych o pracach na rzecz Funduszu Grantowego dla Płocka. Proszę o ich stanowisko o wstrzymaniu dofinansowania przez UMP i sponsorów organizacji pozarządowych (w dużej mierze działający na rzecz os. niepełnosprawnych) w 2005r. Co stało się z przeznaczonymi funduszami dla tych organizacji przez UMP w 2005r. O zakończeniu współpracy z UNDP wiedziano już przy podpisaniu i zawiązywaniu poprzedniego F. G. Dlaczego pracę nad nową Fundacją opóźniły się. Jako radna pierwsze pytania na ten temat zadawałam już w marcu 2005r. Wydaje mi się, że organizacje pozarządowe straciły dofinansowanie do realizacji swych pomysłów mających na celu rozwoju społeczności lokalnych.
 • Interpelacja: Małgorzata Rybicka / 2005-12-13 / 1598
  Przedmiot, temat interpelacji: oznaczenia linii środkowej pasa ruchu od Zakładu Energetycznego do Mc Donald's na ul. Wyszogrodzkiej. Mimo iż stacjonarny radar zainstalowany w tym miejscu ograniczył ilość wypadków nadal przy złej pogodzie i po zmroku jest to b. niebezpieczny fragment drogi. Wydaje się, że wymiana “wypustek” w podwójnej linii ciągłej na światełka odblaskowe lub pomalowanie linii ciągłej farbą odblaskową zwiększyło by bezpieczeństwo w Płocku oraz komfort jazdy dla kierowców na tym odcinku drogi.
 • Interpelacja: Małgorzata Rybicka / 2005-12-13 / 1597
  Przedmiot, temat interpelacji: zainstalowania sygnalizacji świetlnej (przycisk na żądanie dla pieszych zapalający czerwone światło) na ul. Wyszogrodzkiej na wysokości Straży Miejskiej. W tym miejscu zatrzymują się autobusy i dzieci przechodzą do SP nr 12, do ZDZ, sklepu Cezas oraz przechodzą mieszkańcy do Banku Śląskiego i restauracji. Przejście na drugą stronę ulicy mimo światła pulsacyjnego jest bardzo niebezpieczne.
 • Interpelacja: Małgorzata Rybicka / 2005-12-13 / 1596
  Przedmiot, temat interpelacji: zabezpieczenia przejścia dla pieszych pomiędzy osiedlem Winiary a nowo otwartym sklepem przy stacji paliw przy ul. Dobrzyńskiej ( za mostem nad rz. Brzeźnicą).
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-12-09 / 1595
  Proszę o zarezerwowanie środków w budżecie miasta Płocka na 2006r. na ułożenie chodnika w ul. Kutnowskiej pomiędzy ul. Osiedlową a Zespołem Szkół im. L. Bergerowej oraz modernizację pasa jezdni ul. Góry i Łąckiej (dywan asfaltowy).
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-12-09 / 1594
  Ponownie proszę o ułożenie płyt betonowych na pieszym odcinku pomiędzy ul. Kutnowską a Szkołą Podstawową nr 15 – właściciele działek tj. Agencja Rolna Skarbu Państwa w Łodzi oraz Stado Ogierów w Łącku wyraziły zgodę na tą modernizację.
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-12-09 / 1593
  Proszę o podjęcie rokowań z proboszczem Parafii w Ciechomicach w celu wybrukowania parkingu przed miejscowym cmentarzem.
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-12-07 / 1592
  Proszę o informację jakie są przyczyny i na jakim etapie jest proces likwidacji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Radziwie.
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-12-07 / 1591
  Proszę o oczyszczenie i udrożnienie rowu odwadniającego (melioracyjnego) usytuowanego obok posesji przy ul. Łąckiej 20.