Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WPR - 02.

Wpisowi do ewidencji klubów sportowych podlegają uczniowskie kluby sportowe mające siedzibę na terenie Miasta Płock.

W celu ewidencji nowego uczniowskiego klubu sportowego Komitet Założycielski zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis do ewidencji, do którego należy dołączyć:
1. statut uczniowskiego klubu sportowego (2 egzemplarze);
2. listę założycieli (minimum 7 osób), zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
3. protokół z zebrania założycielskiego wraz z:
- listą obecności,
- uchwałą o utworzeniu uczniowskiego klubu sportowego,
- uchwałą o powołaniu Komitetu Założycielskiego,
- uchwałą o przyjęciu statutu;
4. informację o adresie siedziby uczniowskiego klubu sportowego.
W celu dokonania zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych należy złożyć wniosek o dokonanie zmian, do którego należy załączyć protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z:
- listą obecności,
- uchwałami Walnego Zebrania Członków w sprawie wnioskowanych zmian,
- statutem (2 egzemplarze), jeśli zmiany go dotyczą.

W celu uzyskania wypisu z ewidencji należy złożyć wniosek do prezydenta Miasta Płocka o wydanie wypisu z ewidencji.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Promocji i Sportu, Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, budynek A.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 4 ust. 4 – 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 ze zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1449).
3. Art. 9 – 11 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2261 ze zmianami);
4. Art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 202
1 poz. 735 ze zmianami).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 05 grudnia 2014, godzina 09:55)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Anna Młodawska - Niedzielska - Referat Sportu i Rekreacji
 • Ilość wyświetleń: 2 702 481
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 24 października 2022, godzina 10:28
 • Historia aktualizacji

 • 24 października 2022, godzina 10:28 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  12 marca 2019, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  12 lipca 2017, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  15 maja 2017, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  12 maja 2017, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  12 maja 2017, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  10 lutego 2017, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 15:28 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2017, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2014, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2014, godzina 10:16 Aktualizacja danych