Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej.  WPR - 04.

 


Organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Płocka.
Ogłoszenia o konkursach publikuje się poprzez ich zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka;
3) na stronie internetowej Miasta Płocka www.pozarzadowe.plock.eu

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) działające na terenie Miasta Płocka.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa powyżej, mogą również wystąpić z ofertą realizacji zadania w zakresie kultury fizycznej z własnej inicjatywy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia  Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych umów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 

SPRAWĘ PROWADZI:  Wydział Promocji i Sportu, Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Płocka, ul Stary Rynek 1, budynek A.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.).
2. Rozporządzenie  Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych umów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 13:35)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 095
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 10 marca 2020, godzina 15:12
 • Historia aktualizacji

 • 10 marca 2020, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  12 marca 2019, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  15 maja 2017, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  15 maja 2017, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  12 maja 2017, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  12 maja 2017, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  12 maja 2017, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 15:29 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2017, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2014, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2014, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2014, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2014, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2014, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2006, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2006, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2006, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2006, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2006, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2006, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2006, godzina 09:20 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2006, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:14 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 15:18 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 08:29 Aktualizacja danych