Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych. OGO - 01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pismo (brak druku) winno zawierać następujące informacje:
1. datę zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług,
2. dane osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie usług,
3. dane nieruchomości (adres posesji, położenie altanki śmietnikowej, położenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
4. telefon kontaktowy,
5. opis zdarzenia.
Do pisma można załączyć zdjęcia dokumentujące zdarzenie.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: odpowiedź pisemna lub telefoniczna wnioskodawcy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14.                             

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Gospodarowania Odpadami, wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pok. E-2, E-3, E-4, parter, bud. E.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu poprawy świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych;
4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umowy na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub  ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 27 lipca 2015, godzina 11:55)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 057
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 września 2021, godzina 11:17
 • Historia aktualizacji

 • 29 września 2021, godzina 11:17 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2021, godzina 12:50 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2020, godzina 15:49 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  14 lutego 2020, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  03 grudnia 2018, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2018, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  05 marca 2018, godzina 09:02 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 15:34 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  29 marca 2016, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 11:55 Aktualizacja danych