Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10. 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

 

Ważne: Odpady budowlane i rozbiórkowe objęte niniejszym wnioskiem odbierane są z nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

WYMAGANE DOKUMENTY: Określone we wniosku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  brak (w przypadku pierwszego worka w ciągu roku kalendarzowego); 541,00 zł za 1 szt. worka w przypadku kolejnych worków w ciągu roku kalendarzowego).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:  na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie po otrzymaniu przez Referat Gospodarowania Odpadami niniejszego wniosku, przesyłany jest on do właściwej firmy wykonawczej, która będzie kontaktować się w celu ustalenia szczegółów wykonania usługi.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Gospodarowania Odpadami, wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pok. E-2 i E-3, parter, bud. E.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

TRYB ODWOŁAWCZY: brak

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 Klauzula informacyjna RODO jest we wniosku.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 7 lat temu (piątek, 01 lipca 2016, godzina 15:03)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 719 926
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 10:34
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 10:34 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2021, godzina 16:05 Aktualizacja dokumentu
  29 września 2021, godzina 11:22 Aktualizacja dokumentu
  29 września 2021, godzina 11:19 Aktualizacja dokumentu
  19 marca 2021, godzina 07:42 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2021, godzina 11:13 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2021, godzina 11:13 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2020, godzina 20:25 Aktualizacja danych
  13 marca 2020, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  13 marca 2020, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  14 lutego 2020, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  14 lutego 2020, godzina 08:28 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2019, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2018, godzina 16:45 Aktualizacja danych
  07 marca 2018, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  05 marca 2018, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  05 marca 2018, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  19 lipca 2017, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 16:30 Aktualizacja danych
  23 września 2016, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  23 września 2016, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  04 lipca 2016, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  04 lipca 2016, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  04 lipca 2016, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  04 lipca 2016, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  01 lipca 2016, godzina 15:06 Aktualizacja danych