Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2493/21 z dnia 06 lipca 2021r. - 98 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2566/21 z dnia 29 lipca 2021r. - 98 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2581/21 z dnia 09 sierpnia 2021r. - 98 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2640/21 z dnia 08 września 2021r. - 98 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2208/21 z dnia 25 lutego 2021r. - 97 wyświetleń
Opinia RIO o przedłożonym przez PMP projektu uchwały budżetowej na rok 2021 - 97 wyświetleń
grudzień 2020 - 97 wyświetleń
PROTOKÓŁ NR XXV/2020 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 26 LISTOPADA 2020 ROKU - 97 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2419/21 z dnia 10 czerwca 2021r. - 97 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2496/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 97 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2255/21 z dnia 23 marca 2021r. - 96 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 558/XXXIII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 sierpnia 2021r. - 96 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 559/XXXIII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 sierpnia 2021r. - 96 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1905/20 z dnia 13 listopada 2020r. - 95 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2149/21 z dnia 02 lutego 2021r. - 95 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2158/21 z dnia 08 lutego 2021r. - 95 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2178/21 z dnia 11 lutego 2021r. - 95 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2400/21 z dnia 31 maja 2021r. - 95 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2469/21 z dnia 29 czerwca 2021r. - 95 wyświetleń
Budżet Miasta Płocka na 2021 rok - PROJEKT - 94 wyświetleń