Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2825/21 z dnia 15 listopada 2021r. - 128 wyświetleń
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Płocka na 2022 rok - 128 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3301/22 z dnia 29 kwietnia 2022r. - 128 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3349/22 z dnia 23 maja 2022r. - 128 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3383/22 z dnia 02 czerwca 2022r. - 128 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3449/22 z dnia 30 czerwca 2022r. - 128 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3483/22 z dnia 07 lipca 2022r. - 128 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 773/XLV/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 sierpnia 2022r. - 128 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 774/XLV/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 sierpnia 2022r. - 128 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2754/21 z dnia 19 października 2021r. - 127 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2756/21 z dnia 19 października 2021r. - 127 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2944/21 z dnia 10 grudnia 2021r. - 127 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3201/22 z dnia 16 marca 2022r. - 127 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3206/22 z dnia 17 marca 2022r. - 127 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3211/22 z dnia 18 marca 2022r. - 127 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3218/22 z dnia 24 marca 2022r. - 127 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3365/22 z dnia 27 maja 2022r. - 127 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3487/22 z dnia 08 lipca 2022r. - 127 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni - 127 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3663/22 z dnia 19 września 2022r. - 127 wyświetleń