Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 4521/23 z dnia 14 września 2023r. - 71 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4559/23 z dnia 25 września 2023r. - 71 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4587/23 z dnia 05 października 2023r. - 71 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4711/23 z dnia 22 listopada 2023r. - 71 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4393/23 z dnia 14 lipca 2023r. - 70 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4425/23 z dnia 25 lipca 2023r. - 70 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4693/23 z dnia 16 listopada 2023r. - 70 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4716/23 z dnia 22 listopada 2023r. - 70 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4733/23 z dnia 28 listopada 2023r. - 70 wyświetleń
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego - 70 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4354/23 z dnia 30 czerwca 2023r. - 69 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4440/23 z dnia 03 sierpnia 2023r. - 69 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4453/23 z dnia 10 sierpnia 2023r. - 69 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4501/23 z dnia 04 września 2023r. - 69 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4732/23 z dnia 28 listopada 2023r. - 69 wyświetleń
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku - 69 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4607/23 z dnia 13 października 2023r. - 69 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4661/23 z dnia 31 października 2023r. - 68 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4619/23 z dnia 23 października 2023r. - 68 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4373/23 z dnia 11 lipca 2023r. - 68 wyświetleń