Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 4523/23 z dnia 14 września 2023r. - 76 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4526/23 z dnia 14 września 2023r. - 76 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4582/23 z dnia 29 września 2023r. - 76 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4745/23 z dnia 30 listopada 2023r. - 76 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4844/23 z dnia 29 grudnia 2023r. - 76 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4841/23 z dnia 29 grudnia 2023r. - 76 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4871/24 z dnia 04 stycznia 2024r. - 76 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4740/23 z dnia 30 listopada 2023r. - 75 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4820/23 z dnia 21 grudnia 2023r. - 75 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4883/24 z dnia 05 stycznia 2024r. - 75 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4898/24 z dnia 11 stycznia 2024r. - 75 wyświetleń
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2023 roku - 75 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4912/24 z dnia 22 stycznia 2024r. - 75 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4931/24 z dnia 31 stycznia 2024r. - 75 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4682/23 z dnia 10 listopada 2023r. - 75 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4614/23 z dnia 18 października 2023r. - 75 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4601/23 z dnia 11 października 2023r. - 74 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4447/23 z dnia 07 sierpnia 2023r. - 74 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4494/23 z dnia 04 września 2023r. - 74 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4544/23 z dnia 20 września 2023r. - 74 wyświetleń