Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku.

Data: 2020-02-26
Dokumenty: