Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: luty 2007
 • Zarządzenie Nr 238/07 z dnia 14 lutego 2007r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 237/07 z dnia 14 lutego 2007r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego zakładu na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 236/07 z dnia 14 lutego 2007r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Płocku - zakład budżetowy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego zakładu na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 235/07 z dnia 14 lutego 2007r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 234/07 z dnia 14 lutego 2007r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 233/07 z dnia 14 lutego 2007r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki i realizowanych przez nią zadań w 2007 roku.
 • Zarządzenie Nr 232/07 z dnia 14 lutego 2007r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 231/07 z dnia 14 lutego 2007r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 230/07 z dnia 14 lutego 2007r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 229/07 z dnia 14 lutego 2007r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 228/07 z dnia 14 lutego 2007r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 227/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 226/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd przedstawiciela Miasta Płocka, CIFAL Płock do Tallina (Estonia) na inauguracyjne szkolenie CIFAL Tallin, w dniach 20 - 23 lutego 2007 roku.
 • Zarządzenie Nr 225/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie wniosku Państwa Heleny i Andrzeja Krac o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
 • Zarządzenie Nr 224/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie wniosku Państwa Barbary i Mieczysława Michalak o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
 • Zarządzenie Nr 223/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie wniosku Pani Krystyny Wysibirskiej o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
 • Zarządzenie Nr 222/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie wniosku Pani Jadwigi Swat o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
 • Zarządzenie Nr 221/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie wniosku Pani Heleny Kułak o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
 • Zarządzenie Nr 220/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie wniosku Pana Leona Grzejszczyk o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
 • Zarządzenie Nr 219/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie wniosku Pana Józefa Stroniawskiego o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
 • Zarządzenie Nr 218/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie wniosku Pana Wacława Brynk o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
 • Zarządzenie Nr 217/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie wniosku Pani Marianny Gawryłkiewicz o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
 • Zarządzenie Nr 216/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie wniosku Pana Artura Panek o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
 • Zarządzenie Nr 215/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie wniosku Pana Artura Panek o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
 • Zarządzenie Nr 214/07 z dnia 13 lutego 2007r.
  w sprawie wniosku Pana Ryszarda Zygmuntowicza o o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia