Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: marzec 2022
 • Zarządzenie Nr 3187/22 z dnia 07 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia 700/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 lipca 2019 r. ws. określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Sienkiewicza 40 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3186/22 z dnia 07 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia 3961/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2018 r. ws. określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Kleeberga 1 w Płocku ze zm.
 • Zarządzenie Nr 3185/22 z dnia 07 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia 2126/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2016. ws. określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Sienkiewicza 25 w Płocku ze zm.
 • Zarządzenie Nr 3184/22 z dnia 07 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia 3238/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 maja 2017 r. ws. określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Padlewskiego 6 w Płocku ze zm.
 • Zarządzenie Nr 3183/22 z dnia 07 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia 3151/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 2013 r. ws. określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Jasna 13 A w Płocku ze zm.
 • Zarządzenie Nr 3182/22 z dnia 07 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia 4850/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 września 2014 r. ws. określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Kwiatowa 19 w Płocku ze zm.
 • Zarządzenie Nr 3181/22 z dnia 07 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia 1246/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 listopada 2015 r. ws. określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynkach Kwiatka 3 i Kwiatka 3a w Płocku ze zm.
 • Zarządzenie Nr 3180/22 z dnia 07 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia 5077/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 2014 r. ws. określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Kutrzeby 19 w Płocku ze zm.
 • Zarządzenie Nr 3179/22 z dnia 07 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia 3553/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 września 2013 r. ws. określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Sienkiewicza 65 w Płocku ze zm.
 • Zarządzenie Nr 3178/22 z dnia 04 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości powyżej 130.000,00 zł netto w Urzędzie Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 3103/2022 z dnia 28 stycznia 2022r.
 • Zarządzenie Nr 3177/22 z dnia 04 marca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3176/22 z dnia 04 marca 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Płocku, przy ul. Mazurskiej, w obrębie Nr 1 „Podolszyce – Borowiczki”, oznaczonej nr ewid. działki 3352/4 o powierzchni 1115 m² oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 3175/22 z dnia 03 marca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
 • Zarządzenie Nr 3174/22 z dnia 02 marca 2022r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu), w postaci nakładów inwestycyjnych oraz w postaci prawa własności środków trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 3173/22 z dnia 02 marca 2022r.
  w sprawie: akceptacji ceny sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku, w obrębie Nr 9 „Wyszogrodzka”, oznaczonej nr ewid. działki 218/45 o powierzchni 2152 m² oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 3172/22 z dnia 01 marca 2022r.
  w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku dla obywateli Ukrainy.
 • Zarządzenie Nr 3171/22 z dnia 01 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 08.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r, nr 2260/2021 z dnia 25.03.2021r., nr 2292/2021 z dnia 01.04.2021r., nr 2376/2021 z dnia 14.05.2021r., nr 2415/2021 z dnia 07.06.2021r., nr 2614/2021 z dnia 31.08.2021, nr 2739/2021 z dnia 14.10.2021r., nr 2805/2021 z dnia 05.11.2021r. nr 2902/2021 z dnia 01.12.2021r., nr 2956/2021 z dnia 14.12.2021r., nr 2995/2021 z dnia 27.12.2021r. nr 3100/2022 z dnia 28.01.2022r., nr 3120/2022 z dnia 02.02.2022r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunaln
 • Zarządzenie Nr 3163/22 z dnia 28 lutego 2022r.
  w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy- Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia