Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: kwiecień 2021
 • Zarządzenie Nr 2294/21 z dnia 06 kwietnia 2021r.
  w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy-Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 2293/21 z dnia 02 kwietnia 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1931/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23.11.2020 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2021 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2171/2021 z dnia 11.02.2021 r.
 • Zarządzenie Nr 2292/21 z dnia 01 kwietnia 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 08.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r., nr 2260/2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2291/21 z dnia 01 kwietnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę wzajemną między najemcami lokali mieszkalnych położonych w budynkach w Płocku, przy ul. Słodowej 1 m 110 i przy ul. Słodowej 4 m 73.
 • Zarządzenie Nr 2290/21 z dnia 01 kwietnia 2021r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, położonych w Płocku przy ul. Lisiej (obręb 1, Podolszyce-Borowiczki ) oznaczonych jako działka nr 2713/1 i nr 2579/3 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2289/21 z dnia 01 kwietnia 2021r.
  w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości czynszu lub opłat za użytkowanie lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy – Miasto Płock, w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Zarządzenie Nr 2288/21 z dnia 01 kwietnia 2021r.
  zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2165/21 z dnia 09 lutego 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych/pozostałych środków trwałych na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Płocku
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia