Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: czerwiec 2021
 • Zarządzenie Nr 2475/21 z dnia 30 czerwca 2021r.
  w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy- Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 • Zarządzenie Nr 2474/21 z dnia 30 czerwca 2021r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2473/21 z dnia 29 czerwca 2021r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2472/21 z dnia 29 czerwca 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021
 • Zarządzenie Nr 2471/21 z dnia 29 czerwca 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok wydatków
 • Zarządzenie Nr 2470/21 z dnia 29 czerwca 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2469/21 z dnia 29 czerwca 2021r.
  w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2021–2023 oraz realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2021–2022
 • Zarządzenie Nr 2468/21 z dnia 25 czerwca 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 2135/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2189/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2202/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2021 roku i Zarządzeniem Nr 2279/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2467/21 z dnia 25 czerwca 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2463/21 z dnia 24 czerwca 2021r.
  w sprawie wniosku Pani Katarzyny Zawitowskiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 14 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2462/21 z dnia 24 czerwca 2021r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu nr 10 położonego w budynku przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga 1A w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2461/21 z dnia 24 czerwca 2021r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu nr 8 położonego w budynku przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga 1A w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2460/21 z dnia 24 czerwca 2021r.
  w sprawie wniosku Pani Marleny Rychlik o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w budynku przy ul. Błonie 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2459/21 z dnia 24 czerwca 2021r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2354/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2021 roku w sprawie wskazania lokali przeznaczonych do realizacji Programu pod nazwą „Mieszkania na start” w budynku przy ul.Gen. Franciszka Kleeberga 1A w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2458/21 z dnia 24 czerwca 2021r.
  w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie.
 • Zarządzenie Nr 2457/21 z dnia 24 czerwca 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 1751 położonej w Płocku (obręb 12) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2456/21 z dnia 24 czerwca 2021r.
  w sprawie: realizacji oraz monitorowania, oceny i aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku”.
 • Zarządzenie Nr 2455/21 z dnia 23 czerwca 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok – po stronie dochodów i wydatków
 • Zarządzenie Nr 2454/21 z dnia 23 czerwca 2021r.
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2453/21 z dnia 23 czerwca 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2451/21 z dnia 22 czerwca 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia programu „Grant na start” w roku akademickim 2021/2022
 • Zarządzenie Nr 2450/21 z dnia 21 czerwca 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1408/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 • Zarządzenie Nr 2449/21 z dnia 21 czerwca 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2448/21 z dnia 21 czerwca 2021r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2374/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 maja 2021 r. ws. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 354/2 położonej w Płocku (obr. 8 – Śródmieście), stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, odpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2447/21 z dnia 21 czerwca 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, odpłatnymi służebnościami przesyłu czas nieoznaczony
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia