Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: marzec 2021
 • Zarządzenie Nr 2234/21 z dnia 09 marca 2021r.
  zmieniające Zarządzenie 2221/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Samorządowej ds. ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej na terenie miasta Płocka, powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski zywiołowej, spowodowanych wystąpieniem wód z koryta rzeki Wisły, związanym z niekorzystnymi zjawiskami lodowymi, jakie miały miejsce w miesiącu lutym 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 2233/21 z dnia 09 marca 2021r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki „Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakladowego.
 • Zarządzenie Nr 2232/21 z dnia 09 marca 2021r.
  w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 2231/21 z dnia 09 marca 2021r.
  zmieniające Zarządzenie w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza
 • Zarządzenie Nr 2230/21 z dnia 09 marca 2021r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na 2021 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 2229/21 z dnia 09 marca 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 2037 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2228/21 z dnia 09 marca 2021r.
  w sprawie: aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa
 • Zarządzenie Nr 2227/21 z dnia 09 marca 2021r.
  w sprawie wniosku Pani Haliny Ireny Kołodzieżnej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w budynku przy ul. Gałczyńskiego K.I. 8 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2226/21 z dnia 05 marca 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, odpłatnymi służebnościami przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2225/21 z dnia 04 marca 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2224/21 z dnia 04 marca 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2223/21 z dnia 04 marca 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2222/21 z dnia 04 marca 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021
 • Zarządzenie Nr 2221/21 z dnia 04 marca 2021r.
  w sprawie powołania Komisji Samorządowej ds. ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej na terenie miasta Płocka, powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, spowodowanych wystąpieniem wód z koryta rzeki Wisły, związanym z niekorzystnymi zjawiskami lodowymi, jakie miały miejsce w miesiącu lutym 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 2219/21 z dnia 02 marca 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia 2188/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 r. ws. określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Królewiecka 18 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2218/21 z dnia 02 marca 2021r.
  w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat w gospodarstwach domowych znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią, powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, spowodowanych wystąpieniem wód z koryta rzeki Wisły, związanym z niekorzystnymi zjawiskami lodowymi, jakie miały miejsce w miesiącu lutym 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 2217/21 z dnia 01 marca 2021r.
  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2205/21 z dnia 25 lutego 2021r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ulicy Kolegialnej 29/1 w Płocku.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia