Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: styczeń 2022
  • Zarządzenie Nr 3039/22 z dnia 04 stycznia 2022r.
    w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1910/2016 z 20 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru formularza dotyczącego wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej ustanowionej na rzecz Gminy Miasto Płock / Skarbu Państwa zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 45/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1910/2016 z 20 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru formularza dotyczącego wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej ustanowionej na rzecz Gminy Miasto Płock / Skarbu Państwa
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia