Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: listopad 2022
  • Zarządzenie Nr 3775/22 z dnia 03 listopada 2022r.
    w sprawie powołania Zespołu zadaniowego opiniującego skorzystanie przez Gminę Miasto Płock z prawa pierwokupu, przysługującego jej na podstawie art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • Zarządzenie Nr 3774/22 z dnia 03 listopada 2022r.
    w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu treści tablic umieszczonych na pieszej edukacyjno – dydaktycznej – ścieżce historycznej powstającej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 r.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia