Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: listopad 2021
 • Zarządzenie Nr 2798/21 z dnia 02 listopada 2021r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ulicy Bukowej 40 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2797/21 z dnia 02 listopada 2021r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku przy ulicy Dobrzyńskiej 19 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2796/21 z dnia 02 listopada 2021r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ulicy Kaczmarskiego 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2795/21 z dnia 02 listopada 2021r.
  w sprawie wniosku Pana Przemysława Synowiec o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Misjonarskiej 16 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2794/21 z dnia 02 listopada 2021r.
  w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego mieszczącego się przy ul. T. Gajcego 7 w Płocku, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy.
 • Zarządzenie Nr 2793/21 z dnia 02 listopada 2021r.
  w sprawie akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 86/1, 86/2, 86/4 i 99/1 o łącznej powierzchni 3,7914 ha położonych w Płocku Obręb 3 „Maszewo” objętymi KW PL1P/00072317/5 i KW PL1P/00003158/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Płocku oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 2792/21 z dnia 02 listopada 2021r.
  w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego numer 19 położonego w Płocku przy ul. Kolegialnej 27/1, stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 50,38 m2 wraz z piwnicą o pow. 7,56 m2, z którego własnością związane jest prawo współwłasności udziału wynoszącego 5794/133472 części wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności działki, na której budynek jest posadowiony, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 873/8.
 • Zarządzenie Nr 2791/21 z dnia 02 listopada 2021r.
  w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego numer 6 położonego w Płocku przy ul. Plac Dąbrowskiego 3, stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 52,51 m2 wraz z piwnicą o pow. 3,72 m2, z którego własnością związane jest prawo współwłasności udziału wynoszącego 5623/206322 części wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności działek, na których budynek jest posadowiony, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 941 oraz 944/1.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia