Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK-04.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Nie dotyczy. Postępowanie wszczyna wizyta konsumenta lub telefon od konsumenta.

WYMAGANE DOKUMENTY: W przypadku wizyty w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów - wszystkie dokumenty niezbędne do analizy danych i oceny prawnej sprawy konsumenckiej (m.in. paragon, umowa, korespondencja z przedsiębiorcą, opinie rzeczoznawców, rachunki do ustalenia wysokości odszkodowania itp.). W przypadku rozmowy telefonicznej – przedstawienie stanu faktycznego sprawy przez konsumenta

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie po przedstawieniu sprawy przez konsumenta.

W przypadku, telefonicznego kontaktu konsumenta, jeżeli ocena danych wymaga wglądu w dokumenty, konsument zapraszany jest na osobistą wizytę w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów

W przypadku spraw szczególnie zawiłych lub wymagających zgromadzenia i analizy dokumentów, konsument proszony jest o złożenie pisemnego zapytania prawnego.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Ustna porada prawna.

W zależności od rodzaju sprawy – podanie wzoru pisma, które konsument powinien skierować do przedsiębiorcy.

Wydanie ulotki informacyjnej – jeżeli jest ulotka poświęcona danemu zagadnieniu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMETÓW: Nie dotyczy

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

SPRAWĘ PROWADZI: Miejski Rzecznik Konsumentów.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWY PRAWNE DO OCENY PRAWNEJ SPRAWY (nie jest to katalog zamknięty):

1. Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zmianami);

3. Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.);

4. Ustawa z dnia 20.07.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.);

5. Ustawa z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zmianami);

6. Ustawa z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zmianami);

7. Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zmianami).

8. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 02 września 2004, godzina 08:55)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 254
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lutego 2020, godzina 16:15
 • Historia aktualizacji

 • 20 lutego 2020, godzina 16:15 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2017, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  30 marca 2017, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  23 lutego 2017, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2016, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  08 lutego 2016, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  22 lipca 2014, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2011, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2008, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2008, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 16:53 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:16 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:16 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:15 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:15 Aktualizacja danych