Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych.  BRK-03.

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Postępowanie wszczyna pismo konsumenta o udzielenie odpowiedzi na zapytanie prawne w sprawie konsumenckiej. Nie ma urzędowego czy ustawowego formularza.

WYMAGANE DOKUMENTY: Wszystkie dokumenty niezbędne do analizy danych i oceny prawnej sprawy konsumenckiej (m.in. paragon, umowa, korespondencja z przedsiębiorcą, opinie rzeczoznawców, rachunki do ustalenia wysokości odszkodowania itp.)

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Udzielenie odpowiedzi na zapytanie prawne następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych, w tym wymagających zasięgnięcia opinii innych instytucji, termin rozpatrzenia sprawy może ulec wydłużeniu. O przyczynach wydłużenia czasu załatwienia sprawy, Miejski Rzecznik Konsumentów zawiadamia konsumenta. Podobnie, w razie braków wniosku np: brak podpisu, brak załączników do wniosku niezbędnych do zajęcia stanowiska, brak niezbędnych informacji o stanie faktycznym sprawy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Udzielenie odpowiedzi na zapytanie prawne, następuje w formie pisemnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMETÓW:  Biuro Obsługi Klienta – Biuro Podawcze, al. Piłsudskiego 6 lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3 - Biuro Podawcze, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, z dopiskiem "Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów".

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, al. Piłsudskiego 6, pok. 213/214 lub za pośrednictwem poczty (sposób uzależniony jest od formy załatwienia sprawy i/lub uzgodnień z konsumentem)

SPRAWĘ PROWADZI: Miejski Rzecznik Konsumentów.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWY PRAWNE DO OCENY PRAWNEJ SPRAWY (nie jest to katalog zamknięty):

1. Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zmianami);

3. Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.);

4. Ustawa z dnia 20.07.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.);

5. Ustawa z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zmianami);

6. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 02 września 2004, godzina 08:58)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 700 746
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lutego 2020, godzina 16:15
 • Historia aktualizacji

 • 20 lutego 2020, godzina 16:15 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2017, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2017, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  30 marca 2017, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  23 lutego 2017, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2016, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  08 lutego 2016, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  22 lipca 2014, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2013, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  20 września 2012, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2011, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2008, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2008, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2008, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2008, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 16:52 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 09:05 Aktualizacja danych