Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów.  BRK-01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Nie ma urzędowego czy ustawowego formularza.
Sprawę wszczyna pozyskanie przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów informacji o zachowaniu przedsiębiorcy godzącym w zbiorowe interesy konsumentów, w postaci m.in.: nadużycia pozycji dominującej na rynku, zakazanych porozumień, stosowania czynów nieuczciwej konkurencji, popełnienia wykroczenia na szkodę konsumentów.
Wszczęcie takiego postępowania, może nastąpić z urzędu lub na wniosek konsumenta.

WYMAGANE DOKUMENTY: Wszystkie dokumenty niezbędne do analizy danych i oceny prawnej sprawy

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: W sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, Miejski Rzecznik Konsumentów wszczyna własne postępowanie wyjaśniające, w ciągu 7 dni od pozyskania informacji uzasadniającej podejrzenie naruszenia. Czas trwania postępowania wyjaśniającego, jest niezależny od Miejskiego Rzecznik Konsumentów. Zależy on od stopnia zawiłości sprawy oraz dostępu do niezbędnych danych. W terminie 7 dni od momentu ustalenia, że doszło (lub prawdopodobnie doszło) do zakazanych zachowań przedsiębiorców, Miejski Rzecznik Konsumentów  kieruje wnioski o wszczęcie stosownych postępowań do organów lub instytucji, właściwych w sprawie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: W sprawach o ochronę zbiorowych interesów konsumentów, w przypadku ustalenia, że doszło (lub prawdopodobnie doszło) do naruszeń - załatwienie sprawy przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów następuje poprzez skierowanie wniosku do właściwego organu lub instytucji o wszczęcie stosownego postępowania (najczęściej do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Jeżeli zaś w wyniku postępowania wyjaśniającego Miejski Rzecznik Konsumentów ustali, że nie doszło do zakazanych zachowań przedsiębiorcy – postępowanie w sprawie kończy stosowna notatka służbowa Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMETÓW:  Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej),  al. Piłsudskiego 6, stanowisko informacyjne lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, z dopiskiem "Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów".

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, al. Piłsudskiego 6, pok. 213/214 lub za pośrednictwem poczty (sposób uzależniony jest od formy załatwienia sprawy i/lub uzgodnień z konsumentem)

SPRAWĘ PROWADZI: Miejski Rzecznik Konsumentów.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWY PRAWNE DO OCENY PRAWNEJ SPRAWY (nie jest to katalog zamknięty):

1. Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zmianami);

3. Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zmianami);

4. Ustawa z dnia 20.07.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zmianami);

5. Ustawa z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zmianami);

6. Ustawa z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zmianami);

7. Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zmianami).

8. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 02 września 2004, godzina 09:02)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 791
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lutego 2020, godzina 16:16
 • Historia aktualizacji

 • 20 lutego 2020, godzina 16:16 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2017, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  30 marca 2017, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  23 lutego 2017, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2017, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2017, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2016, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  08 lutego 2016, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  22 lipca 2014, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  22 lipca 2014, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  22 lipca 2014, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2013, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  20 września 2012, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2011, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2008, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2008, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2008, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2008, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2008, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 16:50 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 16:50 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 16:49 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 16:42 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 08:50 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 08:30 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 08:30 Aktualizacja danych