Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2099/21 z dnia 14 stycznia 2021r. - 242 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2161/21 z dnia 08 lutego 2021r. - 242 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2229/21 z dnia 09 marca 2021r. - 242 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2280/21 z dnia 30 marca 2021r. - 242 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2318/21 z dnia 16 kwietnia 2021r. - 242 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2587/21 z dnia 13 sierpnia 2021r. - 242 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 669/XXXVIII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 stycznia 2022r. - 242 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1630 z dnia 16 lutego 2022r. - 242 wyświetleń
Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1695 z dnia 01 kwietnia 2022r. - 242 wyświetleń
Maciej Bukowski, Interpelacja Nr 1729 z dnia 04 maja 2022r. - 242 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1816/20 z dnia 05 października 2020r. - 241 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2111/21 z dnia 18 stycznia 2021r. - 241 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2282/21 z dnia 31 marca 2021r. - 241 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2329/21 z dnia 26 kwietnia 2021r. - 241 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1560/20 z dnia 24 czerwca 2020r. - 240 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1804/20 z dnia 30 września 2020r. - 240 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1961/20 z dnia 03 grudnia 2020r. - 240 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2262/21 z dnia 25 marca 2021r. - 240 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann - 240 wyświetleń
Jerzy Kazimierz Seweryniak, Interpelacja Nr 1626 z dnia 15 lutego 2022r. - 240 wyświetleń