Statystyki wyświetleń


UCHWAŁA Nr 591/XXXIV/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 września 2021r. - 216 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 655/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r. - 216 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1569 z dnia 30 grudnia 2021r. - 216 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1629 z dnia 16 lutego 2022r. - 216 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1662 z dnia 28 lutego 2022r. - 216 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 707/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r. - 216 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1946/20 z dnia 30 listopada 2020r. - 215 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2225/21 z dnia 04 marca 2021r. - 215 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2298/21 z dnia 07 kwietnia 2021r. - 215 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2304/21 z dnia 08 kwietnia 2021r. - 215 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2421/21 z dnia 10 czerwca 2021r. - 215 wyświetleń
Daria Domosławska - 23.12.2021 - 32 - 215 wyświetleń
Jerzy Seweryniak - 19-04-2022 - 40 - 215 wyświetleń
Podinspektor – stanowisko ds. obsługi finansowej i szkolnictwa niepublicznego - 215 wyświetleń
Łukasz Pietrzak - 30-11-2021 / 31 - 214 wyświetleń
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji - 214 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1732/20 z dnia 04 września 2020r. - 214 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1818/20 z dnia 05 października 2020r. - 214 wyświetleń
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA III KWARTAŁ 2020 - 214 wyświetleń
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich - 214 wyświetleń