Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 1957/20 z dnia 02 grudnia 2020r. - 210 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2176/21 z dnia 11 lutego 2021r. - 210 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2254/21 z dnia 22 marca 2021r. - 210 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2563/21 z dnia 26 lipca 2021r. - 210 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2693/21 z dnia 30 września 2021r. - 210 wyświetleń
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 210 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 654/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r. - 210 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1570 z dnia 30 grudnia 2021r. - 210 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1656 z dnia 28 lutego 2022r. - 210 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1687 z dnia 29 marca 2022r. - 210 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 707/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r. - 210 wyświetleń
Jerzy Seweryniak - 19-04-2022 - 40 - 210 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1731/20 z dnia 04 września 2020r. - 209 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1862/20 z dnia 29 października 2020r. - 209 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2274/21 z dnia 26 marca 2021r. - 209 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2426/21 z dnia 10 czerwca 2021r. - 209 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2453/21 z dnia 23 czerwca 2021r. - 209 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2549/21 z dnia 19 lipca 2021r. - 209 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2702/21 z dnia 04 października 2021r. - 209 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń - 209 wyświetleń