Statystyki wyświetleń


Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann - 226 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2846/21 z dnia 19 listopada 2021r. - 226 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 645/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r. - 226 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann - 226 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3247/22 z dnia 05 kwietnia 2022r. - 226 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2004/20 z dnia 10 grudnia 2020r. - 225 wyświetleń
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich - 225 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2180/21 z dnia 12 lutego 2021r. - 225 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2223/21 z dnia 04 marca 2021r. - 225 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2298/21 z dnia 07 kwietnia 2021r. - 225 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2475/21 z dnia 30 czerwca 2021r. - 225 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2693/21 z dnia 30 września 2021r. - 225 wyświetleń
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 225 wyświetleń
Daria Domosławska - 23.12.2021 - 32 - 225 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann - 225 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1750/20 z dnia 11 września 2020r. - 224 wyświetleń
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA III KWARTAŁ 2020 - 224 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2147/21 z dnia 02 lutego 2021r. - 224 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2299/21 z dnia 07 kwietnia 2021r. - 224 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2453/21 z dnia 23 czerwca 2021r. - 224 wyświetleń