Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2148/21 z dnia 02 lutego 2021r. - 102 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2336/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. - 102 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 561/XXXIII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 sierpnia 2021r. - 102 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2620/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. - 102 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2655/21 z dnia 15 września 2021r. - 102 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2712/21 z dnia 05 października 2021r. - 102 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann - 102 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2474/21 z dnia 30 czerwca 2021r. - 101 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2516/21 z dnia 08 lipca 2021r. - 101 wyświetleń
Petycja z 19.05.2021 r. - 101 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2746/21 z dnia 18 października 2021r. - 101 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2815/21 z dnia 09 listopada 2021r. - 101 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1966/20 z dnia 03 grudnia 2020r. - 100 wyświetleń
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock - 2021 rok - PROJEKT - 100 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2432/21 z dnia 14 czerwca 2021r. - 100 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2517/21 z dnia 08 lipca 2021r. - 100 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2499/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 100 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2606/21 z dnia 27 sierpnia 2021r. - 100 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2173/21 z dnia 11 lutego 2021r. - 99 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2508/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 99 wyświetleń