Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2525/21 z dnia 08 lipca 2021r. - 238 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann - 238 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni - 238 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1562 z dnia 28 grudnia 2021r. - 238 wyświetleń
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1568 z dnia 29 grudnia 2021r. - 238 wyświetleń
Daria Domosławska - 23.12.2021 - 32 - 238 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1692 z dnia 01 kwietnia 2022r. - 238 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1807/20 z dnia 30 września 2020r. - 237 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1821/20 z dnia 06 października 2020r. - 237 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1862/20 z dnia 29 października 2020r. - 237 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2274/21 z dnia 26 marca 2021r. - 237 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2321/21 z dnia 20 kwietnia 2021r. - 237 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2334/21 z dnia 27 kwietnia 2021r. - 237 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2476/21 z dnia 02 lipca 2021r. - 237 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2515/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 237 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2649/21 z dnia 13 września 2021r. - 237 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2693/21 z dnia 30 września 2021r. - 237 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2839/21 z dnia 18 listopada 2021r. - 237 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń - 237 wyświetleń
Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1666 z dnia 15 marca 2022r. - 236 wyświetleń