Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2060/20 z dnia 29 grudnia 2020r. - 191 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2429/21 z dnia 11 czerwca 2021r. - 191 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji - 191 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2970/21 z dnia 16 grudnia 2021r. - 191 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3025/21 z dnia 31 grudnia 2021r. - 191 wyświetleń
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów - 191 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni - 191 wyświetleń
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 191 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2876/21 z dnia 26 listopada 2021r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2877/21 z dnia 29 listopada 2021r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1962/20 z dnia 03 grudnia 2020r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2145/21 z dnia 01 lutego 2021r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2252/21 z dnia 18 marca 2021r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2417/21 z dnia 09 czerwca 2021r. - 190 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 566/XXXIII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 sierpnia 2021r. - 190 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń - 190 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1562 z dnia 28 grudnia 2021r. - 190 wyświetleń
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1622 z dnia 10 lutego 2022r. - 190 wyświetleń
Tomasz Maliszewski, Interpelacja Nr 1637 z dnia 17 lutego 2022r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3172/22 z dnia 01 marca 2022r. - 190 wyświetleń