Statystyki wyświetleń


Petycja z 6.05.2021 r. - 211 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2534/21 z dnia 14 lipca 2021r. - 211 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2593/21 z dnia 19 sierpnia 2021r. - 211 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2616/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. - 211 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2695/21 z dnia 30 września 2021r. - 211 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2770/21 z dnia 26 października 2021r. - 211 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2211/21 z dnia 25 lutego 2021r. - 211 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni - 211 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1846/20 z dnia 22 października 2020r. - 210 wyświetleń
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021 - 210 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2483/21 z dnia 02 lipca 2021r. - 210 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 567/XXXIII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 sierpnia 2021r. - 210 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3025/21 z dnia 31 grudnia 2021r. - 210 wyświetleń
Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1740 z dnia 18 maja 2022r. - 210 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2028/20 z dnia 18 grudnia 2020r. - 209 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2233/21 z dnia 09 marca 2021r. - 209 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2294/21 z dnia 06 kwietnia 2021r. - 209 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2311/21 z dnia 15 kwietnia 2021r. - 209 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2467/21 z dnia 25 czerwca 2021r. - 209 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2491/21 z dnia 06 lipca 2021r. - 209 wyświetleń