Statystyki wyświetleń


UCHWAŁA Nr 650/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r. - 182 wyświetleń
Pełnomocnik ds. Cyfryzacji Urzędu - 182 wyświetleń
Lech Jan Latarski, Interpelacja Nr 1672 z dnia 21 marca 2022r. - 182 wyświetleń
Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1703 z dnia 08 kwietnia 2022r. - 182 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2293/21 z dnia 02 kwietnia 2021r. - 181 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2360/21 z dnia 07 maja 2021r. - 181 wyświetleń
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2020 r. - 181 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2782/21 z dnia 29 października 2021r. - 181 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2811/21 z dnia 08 listopada 2021r. - 181 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3216/22 z dnia 23 marca 2022r. - 181 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2206/21 z dnia 25 lutego 2021r. - 180 wyświetleń
Opinia RIO o przedłożonym przez PMP projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 - 180 wyświetleń
Budżet Miasta Płocka na 2021 rok - 180 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2177/21 z dnia 11 lutego 2021r. - 180 wyświetleń
PROTOKÓŁ NR XXVII/2021 Z OBRAD XXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 28 STYCZNIA 2021 ROKU - 180 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2440/21 z dnia 16 czerwca 2021r. - 180 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2483/21 z dnia 02 lipca 2021r. - 180 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2551/21 z dnia 20 lipca 2021r. - 180 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2618/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. - 180 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2676/21 z dnia 24 września 2021r. - 180 wyświetleń