Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2749/21 z dnia 18 października 2021r. - 110 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2767/21 z dnia 22 października 2021r. - 110 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2814/21 z dnia 08 listopada 2021r. - 110 wyświetleń
Wykaz Rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Płocka - 110 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2923/21 z dnia 08 grudnia 2021r. - 110 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 647/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r. - 110 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann - 110 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2900/21 z dnia 01 grudnia 2021r. - 110 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1963/20 z dnia 03 grudnia 2020r. - 109 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2172/21 z dnia 11 lutego 2021r. - 109 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2485/21 z dnia 05 lipca 2021r. - 109 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2615/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. - 109 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2858/21 z dnia 23 listopada 2021r. - 109 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2489/21 z dnia 06 lipca 2021r. - 108 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2503/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 108 wyświetleń
Uchwała w sprawie petycji z 6.05.2021r. - 108 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2631/21 z dnia 02 września 2021r. - 108 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2639/21 z dnia 08 września 2021r. - 108 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2718/21 z dnia 08 października 2021r. - 108 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3031/21 z dnia 31 grudnia 2021r. - 108 wyświetleń