Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2109/21 z dnia 18 stycznia 2021r. - 196 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2520/21 z dnia 08 lipca 2021r. - 196 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2618/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. - 196 wyświetleń
ARCHIWUM ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2016 - 2020 - 196 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2676/21 z dnia 24 września 2021r. - 196 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2811/21 z dnia 08 listopada 2021r. - 196 wyświetleń
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji Wydział Inwestycji i Remontów Referat Remontów - 196 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 651/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r. - 196 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 653/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r. - 196 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 681/XXXIX/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 lutego 2022r. - 196 wyświetleń
Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1740 z dnia 18 maja 2022r. - 196 wyświetleń
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1742 z dnia 24 maja 2022r. - 196 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2889/21 z dnia 30 listopada 2021r. - 196 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 621/XXXVI/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2021r. - 196 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 619/XXXVI/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2021r. - 196 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2852/21 z dnia 22 listopada 2021r. - 196 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1923/20 z dnia 19 listopada 2020r. - 195 wyświetleń
Opinia RIO o przedłożonym przez PMP projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2021 - 2049 - 195 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2107/21 z dnia 15 stycznia 2021r. - 195 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2151/21 z dnia 03 lutego 2021r. - 195 wyświetleń