Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 3328/22 z dnia 13 maja 2022r. - 199 wyświetleń
Opinia RIO o przedłożonym przez PMP projektu uchwały budżetowej na rok 2021 - 198 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1911/20 z dnia 13 listopada 2020r. - 198 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2538/21 z dnia 15 lipca 2021r. - 198 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3012/21 z dnia 30 grudnia 2021r. - 198 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 685/XXXIX/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 lutego 2022r. - 198 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1692 z dnia 01 kwietnia 2022r. - 198 wyświetleń
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 198 wyświetleń
Małgorzata Struzik, Interpelacja Nr 1717 z dnia 28 kwietnia 2022r. - 198 wyświetleń
PROTOKÓŁ NR XXIII/2020 Z OBRAD XXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU - 197 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1887/20 z dnia 04 listopada 2020r. - 197 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1983/20 z dnia 03 grudnia 2020r. - 197 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2226/21 z dnia 05 marca 2021r. - 197 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2440/21 z dnia 16 czerwca 2021r. - 197 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2564/21 z dnia 27 lipca 2021r. - 197 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2688/21 z dnia 28 września 2021r. - 197 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2746/21 z dnia 18 października 2021r. - 197 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2208/21 z dnia 25 lutego 2021r. - 196 wyświetleń
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2020 - 196 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1880/20 z dnia 02 listopada 2020r. - 196 wyświetleń