Statystyki wyświetleń


Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. OSO - 25 - 185 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1675/20 z dnia 07 sierpnia 2020r. - 184 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2005/20 z dnia 11 grudnia 2020r. - 184 wyświetleń
Teresa Kijek / 2020-12-07 / 27 - 184 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2107/21 z dnia 15 stycznia 2021r. - 184 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2181/21 z dnia 12 lutego 2021r. - 184 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2533/21 z dnia 14 lipca 2021r. - 184 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 650/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r. - 184 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 714/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r. - 184 wyświetleń
Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1703 z dnia 08 kwietnia 2022r. - 184 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3312/22 z dnia 06 maja 2022r. - 184 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1758/20 z dnia 16 września 2020r. - 183 wyświetleń
Opinia RIO o przedłożonym przez PMP projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2021 - 2049 - 183 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2169/21 z dnia 10 lutego 2021r. - 183 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2242/21 z dnia 15 marca 2021r. - 183 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2293/21 z dnia 02 kwietnia 2021r. - 183 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2491/21 z dnia 06 lipca 2021r. - 183 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2538/21 z dnia 15 lipca 2021r. - 183 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2564/21 z dnia 27 lipca 2021r. - 183 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2596/21 z dnia 24 sierpnia 2021r. - 183 wyświetleń