Statystyki wyświetleń


Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń - 293 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2815/21 z dnia 09 listopada 2021r. - 293 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2839/21 z dnia 18 listopada 2021r. - 293 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1840/20 z dnia 19 października 2020r. - 292 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1961/20 z dnia 03 grudnia 2020r. - 292 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2000/20 z dnia 10 grudnia 2020r. - 292 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2476/21 z dnia 02 lipca 2021r. - 292 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2474/21 z dnia 30 czerwca 2021r. - 292 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2560/21 z dnia 23 lipca 2021r. - 292 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1564 z dnia 28 grudnia 2021r. - 292 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 712/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r. - 292 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1894 z dnia 27 października 2022r. - 292 wyświetleń
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji - 292 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2039/20 z dnia 21 grudnia 2020r. - 291 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2372/21 z dnia 12 maja 2021r. - 291 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2379/21 z dnia 17 maja 2021r. - 291 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2419/21 z dnia 10 czerwca 2021r. - 291 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2467/21 z dnia 25 czerwca 2021r. - 291 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2683/21 z dnia 28 września 2021r. - 291 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann - 291 wyświetleń