Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2543/21 z dnia 15 lipca 2021r. - 215 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2658/21 z dnia 16 września 2021r. - 215 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2696/21 z dnia 01 października 2021r. - 215 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2782/21 z dnia 29 października 2021r. - 215 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2815/21 z dnia 09 listopada 2021r. - 215 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1910/20 z dnia 13 listopada 2020r. - 214 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2250/21 z dnia 18 marca 2021r. - 214 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2379/21 z dnia 17 maja 2021r. - 214 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2400/21 z dnia 31 maja 2021r. - 214 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2474/21 z dnia 30 czerwca 2021r. - 214 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2509/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 214 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2683/21 z dnia 28 września 2021r. - 214 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2813/21 z dnia 08 listopada 2021r. - 214 wyświetleń
Wykaz Rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Płocka - 214 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann - 214 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń - 214 wyświetleń
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1639 z dnia 17 lutego 2022r. - 214 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 685/XXXIX/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 lutego 2022r. - 214 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1737 z dnia 17 maja 2022r. - 214 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2888/21 z dnia 30 listopada 2021r. - 214 wyświetleń