Statystyki wyświetleń


Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1647 z dnia 24 lutego 2022r. - 180 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 701/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r. - 180 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1847/20 z dnia 22 października 2020r. - 179 wyświetleń
Budżet Miasta Płocka na 2021 rok - 179 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2467/21 z dnia 25 czerwca 2021r. - 179 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2629/21 z dnia 02 września 2021r. - 179 wyświetleń
ARCHIWUM ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2016 - 2020 - 179 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3012/21 z dnia 30 grudnia 2021r. - 179 wyświetleń
kwiecień 2022 - 179 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1896/20 z dnia 09 listopada 2020r. - 178 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2412/21 z dnia 02 czerwca 2021r. - 178 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2635/21 z dnia 06 września 2021r. - 178 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2586/21 z dnia 13 sierpnia 2021r. - 178 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2786/21 z dnia 29 października 2021r. - 178 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2915/21 z dnia 02 grudnia 2021r. - 178 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 651/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r. - 178 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 674/XXXVIII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 stycznia 2022r. - 178 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3192/22 z dnia 10 marca 2022r. - 178 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1905/20 z dnia 13 listopada 2020r. - 177 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1951/20 z dnia 02 grudnia 2020r. - 177 wyświetleń