Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2576/21 z dnia 05 sierpnia 2021r. - 172 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2623/21 z dnia 01 września 2021r. - 172 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann - 172 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2905/21 z dnia 01 grudnia 2021r. - 172 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 621/XXXVI/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2021r. - 172 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2589/21 z dnia 17 sierpnia 2021r. - 171 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2743/21 z dnia 18 października 2021r. - 171 wyświetleń
Pełnomocnik ds. Obsługi Inwestora - 171 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1774/20 z dnia 22 września 2020r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1877/20 z dnia 02 listopada 2020r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2290/21 z dnia 01 kwietnia 2021r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2442/21 z dnia 17 czerwca 2021r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2494/21 z dnia 06 lipca 2021r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2590/21 z dnia 18 sierpnia 2021r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2638/21 z dnia 07 września 2021r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2656/21 z dnia 16 września 2021r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2673/21 z dnia 24 września 2021r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2762/21 z dnia 21 października 2021r. - 170 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1563 z dnia 28 grudnia 2021r. - 170 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 619/XXXVI/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2021r. - 170 wyświetleń