Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 3090/22 z dnia 21 stycznia 2022r. - 279 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3357/22 z dnia 27 maja 2022r. - 279 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa - 279 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1736/20 z dnia 07 września 2020r. - 278 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1882/20 z dnia 03 listopada 2020r. - 278 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1934/20 z dnia 25 listopada 2020r. - 278 wyświetleń
PROTOKÓŁ NR XXIX/2021 Z OBRAD XXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 MARCA 2021 ROKU - 278 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2551/21 z dnia 20 lipca 2021r. - 278 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2909/21 z dnia 02 grudnia 2021r. - 278 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 711/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r. - 278 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3372/22 z dnia 30 maja 2022r. - 278 wyświetleń
Leszek Brzeski, Interpelacja Nr 1757 z dnia 06 czerwca 2022r. - 278 wyświetleń
Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1834 z dnia 08 września 2022r. - 278 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1795/20 z dnia 29 września 2020r. - 277 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1986/20 z dnia 04 grudnia 2020r. - 277 wyświetleń
PROTOKÓŁ NR XXVI/2020 Z OBRAD XXVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 GRUDNIA 2020 ROKU - 277 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2168/21 z dnia 10 lutego 2021r. - 277 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2395/21 z dnia 28 maja 2021r. - 277 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2424/21 z dnia 10 czerwca 2021r. - 277 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej - 277 wyświetleń